Hoppa till sidans innehåll

Tävlingssektionens arbetsbeskrivning


Arbetsfördelning TS –styrelse                                                                                 

 

Ordförande

 • Ansvarar för ledning och planering av styrelsemöten, skriver kallelse med sekreterare
 • Ansvarar för uppföljning av planerade aktiviteter
 • Skriver i samråd med sekreterare verksamhetsberättelse
 • Godkänner fakturor
 • Förbereder med kassör kommande års budget
 • Ansvarar för att tävlingsterminen är sammanställd
 • Ansvarar för kontakten mot förbundet
 • Skriver månadsrapport till stora styrelsen i samråd med sekreterare


Vice ordförande

 • Ansvarar för upptaktsträffen för tävlingsledare i början av året
 • Ansvarar för helårsbokning av tävlingsveterinär
 • Ersätter ordförande vid frånvaro
 • Kontaktperson för URFUS
 • Ansvarar för teknik (datorer, skrivare) 

Sekreterare

 • Skriver styrelsemötesprotokoll
 • Skickar ut kallelse till möten
 • Ansvarar för aktuell info finns på TS anslagstavla och hemsida
 • Skriver i samråd med ordförande verksamhetsberättelsen

Propositionsansvarig

 • Ansvarar för att i samråd med grenledare skriva proposition för hopptävling ponny och häst samt ansvarig för att skicka in dessa till distrikt och förbund


Utbildningsansvarig

 • Ansvarar för att initiera/samordna utbildning som organiseras i TS regi

Kassör

 • Följer den ekonomiska utvecklingen i samråd med ordförande och URFs kansli
 • Skickar månadsvis ekonomisk rapport till verksamhetschef och stora styrelsen
 • Leder arbetet med kommande års budget i samråd med ordförande
 • Genomför med tävlingsledare vid behov ekonomisk analys inför tävling
 • Presenterar ekonomisk rapport efter avslutad tävling


Grenledare

 • Ansvarar för kontakten från TS till respektive gren.
 • Ansvarar för informationsflödet från sektionen till ryttare genom möten, mail, hemsidan mm
 • Planerar för kommande års lagsatsning
 • Ansvarar för att utse lagledare samt anmäler lag
 • Fördelar försäljningsartiklar till ryttare
 • Följer upp att alla ryttare gör sina tilldelade ”arbetsinsatser”
 • Utser tävlingsledare
 • Samarbetar med propositionsansvarig om propositioner, gäller hoppning häst och ponny
 • Signalerar behov av funktionärsutbildning inom sin gren
 • Bevakar träningstider för tävlingsekipage
 • Samarbetar med övriga grenledare angående årsbokning av banträning, klubbtävling i samråd med bokningsansvarig på kansliet
 • Ansvarar för uppdatering av maillista inom sin gren
 • Ansvarar för uppdatering av tävlingsledardokumentet inom sin gren
 • Anordnar löpande under året ryttarmöten
 • Ansvarar för uppdatering av sin grens information på hemsidan

   

Uppdaterad: 13 APR 2016 16:51 Skribent: Katarina Magnusson
Umeå RF - Tävlingssektionen
Forslunda 9
90591 Umeå
TS plusgiro: 402 11 30-2
 

Följ oss på instagram-logo eller fb-f-logo__blue_29

 

POSTADRESS:
Umeå RF - Ridsport
Forslunda 9
90591 Umeå

KONTAKT:
Tel: 090-126300
E-post: This is a mailto link

Umeå Ryttarförening
C/o Argos Revision
Storgatan 28 C
903 21 Umeå

PDF-faktura via e-post

Öppettider:
Mån-Fre 05.30-22.30
Fre-Sön 05.30-22.00

Partnersamarbeten

Tack till alla som på något sätt stöttar oss!

hansson&hammar.jpg

 

logo_OK_vasterbotten_original.jpg

autoparts.jpg

sca

 

nailzone2  

 

umesläp

 

 

 

Deloitte

Postadress:
Umeå RF - Ridsport
Forslunda 9
90591 Umeå

Kontakt:
Tel: 090126300
E-post: camilla.granberg@hip...

Se all info

Swish_300x300_budskap3