Hoppa till sidans innehåll

Abonnemangsregler för ridskolan


Abonnemangsregler för ridskolan                                           20171026

Medlemskap 

Du som ridande på ridskolan skall vara medlem i Umeå Ryttarförening och förväntas vara införstådd i att URF inte är ett företag utan en ideell förening. Det betyder att du inte bara är ”kund” hos oss utan att du i och med ditt medlemskap också äger en del av föreningen, därmed förväntas du måna om den och ställa upp med en viss mängd ideellt arbete.

 

  • Som ridskoleelev förväntas du bidra med en halv dags funktionärsarbete per termin i samband med tävling eller andra arrangemang. Funktionärer ska ha fyllt 15 år, om ridskoleeleven är yngre går uppdraget till dennes målsman. Exempel på funktionärsuppgifter är: Cafeteriapersonal, banpersonal, städpersonal eller andra förekommande arbetsuppgifter vid tävling/clinics/arrangemang odyl. Information och/eller utbildning kommer naturligtvis att erbjudas för att funktionärsarbetet ska bli lärorikt och ge positiva upplevelser.

 

  • Alla medlemmar som rider på ridskolan förväntas hjälpa till med försäljning av olika varor som ger intäkter till föreningen 1 gång/termin och familj.

 

  • Utöver dessa uppgifter förväntas alla medlemmar över 15 år som rider på ridskolan göra en insats på tre timmar per år under någon av föreningens städdagar.

 

På URF har vi gemensam ekonomi över sektionsgränserna och alla pengar som föreningen får in investeras tillbaka in i verksamheten. Det innebär att när du bidrar till verksamheten och den går med vinst, så bidrar du till att öka möjligheten att köpa bra hästar och ponnyer till ridskolan, ny utrustning, hinder och mycket annat. Det finns ingen ägare som gör vinst på vår verksamhet, Vi tillsammans är föreningen.

 

Du som medlem i en demokratisk förening har rätt att göra din röst hörd genom att delta på

årsmötet, engagera dig i styrelsearbete eller sitta med i någon av våra sektioner (tävlingssektionen och ungdomssektionen). Här behövs alla!

 

Medlemsavgift kan aldrig bli föremål för återbetalning.

 

Allmänt

Abonnemanget är personligt och får ej överlåtas. Ridskolan förbehåller sig rätten att när som helst under pågående termin ändra ridtid- och gruppindelning om så erfordras. I ridtiden, oavsett gruppnivå, ingår tid för upp- och avsittning. När du skrivit på ditt kontrakt, deltagit vid dina tre första lektioner (gäller endast nybörjare) eller har betalat din första abonnemangsavgift förbinder du dig att hålla dig uppdaterad och att följa de abonnemangsregler som är gällande. Dessa regler skall finnas tillgängliga på anslagstavlor och på hemsidan. I de fall eleven är minderårig ligger ansvaret för att abonnemangsreglerna följs på målsman.

 

Alla medlemmar är automatiskt olycksfallsförsäkrade under tiden för aktivitet arrangerad av Umeå Ryttarförening.

 

 

Avgift

Som abonnemangstagare förbinder du dig att betala en fast lektionsavgift till dess att du skriftligen säger upp ditt abonnemang (se ”Uppsägning av abonnemang” för datum då detta senast ska göras inför varje ny termin). Avgiften för abonnemanget skall erläggas i förskott senast det datum som anges på fakturan för abonnemanget. Vid utebliven betalning sköter Swesum våra kravärenden och kravet går till den person som har skrivit under kontraktet.

 

Nya abonnemang

Som nybörjare på ridskolan kan du SKRIFTLIGEN avsluta ditt abonnemang efter 1-3 lektioner. Avgift utgår dock alltid för dessa lektioner enligt gällande lektionsavgifter + en administrativ avgift om 25 kr. Har du inte avanmält dig skriftligen innan lektion nummer 4 förbinder du dig till ett abonnemang på ridskolan.

 

Rabatt

Familjer med minst 3 abonnemang på ridskolan erhåller 10% rabatt efter inlämnande av skriftlig specifikation över familjemedlemmar och deras ridtider. Denna specifikation ska lämnas in vid terminens slut.

 

Uppsägning av abonnemang

 

  1. All uppsägning av abonnemang skall ske i Hippocrates. Senaste datum är 1 maj inför nästkommande hösttermin och senast 1 november inför nästkommande vårtermin.
  2. Återbetalning av abonnemangsavgift kan ske vid två tillfällen: Vid sjukdom eller skada där man kan uppvisa ett läkarintyg där det framgår att man helt måste avhålla sig från ridning eller vid avflyttning från orten där man kan uppvisa ett flyttintyg. Återbetalning sker endast med halva abonnemangsavgiften av kvarvarande ridtillfällen.
  3. Om Umeå Ryttarförening kan ordna ersättare via vår kö så återbetalas ridavgiften från och med det datum ersättaren börjar.

 

 

Reglerna är framtagna av styrelsen 20171026 och gäller från 2018-01-01. Dessa regler finns tillgängliga på hemsidan, vid ridskolans anslagstavla samt delas ut till samtliga ridande i samband med fakturan för våren 2018.

.

Uppdaterad: 12 JAN 2018 12:56 Skribent: Jenny Nyström Welam

Följ oss på instagram-logo eller fb-f-logo__blue_29

 

POSTADRESS:
Umeå RF - Ridsport
Forslunda 9
90591 Umeå

KONTAKT:
Tel: 090-126300
E-post: This is a mailto link

Umeå Ryttarförening
C/o Argos Revision
Storgatan 28 C
903 21 Umeå

PDF-faktura via e-post

Öppettider:
Mån-Fre 05.30-22.30
Fre-Sön 05.30-22.00

Partnersamarbeten

Tack till alla som på något sätt stöttar oss!

hansson&hammar.jpg

 

logo_OK_vasterbotten_original.jpg

autoparts.jpg

sca

 

nailzone2  

 

umesläp

 

 

 

Deloitte

Postadress:
Umeå RF - Ridsport
Forslunda 9
90591 Umeå

Kontakt:
Tel: 090126300
E-post: camilla.granberg@hip...

Se all info

Swish_300x300_budskap3