top of page

Träning på TS-tid

Licensierad ryttare/träning på TS-tid

Vad förväntas av dig som antingen tränar på Tävlingssektionens tider (veckoträningar, månadsträningar och banträningar) eller har tävlingslicens hos Umeå Ryttarförening.

Gäller  även ryttare som tränar på TS-tider men ej tävlar.

 

Du förväntas delta  i nedan angivna aktiviteter:

1:  Ingå i någon av de arbetsgrupper som finns inom respektive gren och hjälpa till i både förberedelser inför tävling och som funktionär under tävlingen. Dessa uppgifter måste utföras även om du inte startar, kontakta din gruppansvarige i god tid om du vet med dig att du har förhinder. Gruppansvarig avgör om måste du ordna en ersättare.  

2. Utföra minst en aktivitet/år som beslutas i sektionen och som skapar ett tillskott till TS ekonomi, till exempel:

o Försäljning av lotter, eller andra varor.

o Vara tävlingsledare på klubbtävling/banträning

o Utföra andra arbeten/aktiviteter som drar in pengar. Fråga din grenledare och kom gärna med egna förslag.

3. Delta som funktionär vid julshowen: städning, ponnyridning, parkering, fikaförsäljning, banbygge  mm samt

o Lämna in lotteripriser till lotterier

o Lämna in bakverk till försäljning vid julshow, clinics, etc.

4.  Delta i städdagar/ fixardagar anordnade av TS ( kan du inte vara med vid något tillfälle, kontakta din grenledare för att få någon uppgift att utföra vid annat tillfälle)

 

Ryttare som systematiskt undviker att delta i ovanstående kan komma att uteslutas från TS aktiviteter såsom träningar och tävlande vid URF-arrangemang. Detta kommer även att beaktas vid utbetalning av bidrag från TS.

DSC_1169.jpg
DSC_0778.jpg

Prioriteringsregler för träning på TS tid

Alla som vill träna för en månadstränare eller veckotränare får välja en huvudtränare där man är prioriterad och blir nerprioriterad hos övriga tränare. Detta för att undvika att högt prioriterade ryttare rider för flera tränare medan andra ställs helt utanför.

 

Enligt URF s målsättning ska det finnas möjligheter till träning på alla nivåer.

 

Prioriteringsordningen är därmed följande:

1. Licensierade, aktiva tävlingsryttare inom respektive gren

2. Övriga tävlingsinriktade ekipage inom respektive gren vilka ännu inte kommit till start, men som deltar i en arbetsgrupp inom den gren man tränar i

3. Tävlingsryttare från andra grenar inom URF

4. Ryttare från andra klubbar. Gäller endast för extern tränare om plats finns

Om det krävs ytterligare prioritering inom en grupp ska följande beaktas:

- Juniorer och young riders går före seniorer

- Tävlingsekipage som tävlar utanför hemmaförening går före de som endast tävlar på hemmaklubbens tävlingar

- Ryttarens engagemang och åtaganden inom föreningen ska premieras

- Ryttarens utbildningsnivå och ambitioner ska värderas

- Samförståndslösningar ska eftersträvas

 

TS delegerar ansvaret för prioriteringarna till samordnare för respektive tränare, men vid tveksamheter har grenledare ytterst beslutanderätt.

bottom of page