top of page

Vi är URF!

Som ridskoleelev förväntas du bidra med en halv dags funktionärsarbete per termin i samband med tävling eller andra arrangemang.

 

Information och/eller utbildning kommer naturligtvis att erbjudas för att funktionärsarbetet ska bli lärorikt och ge positiva upplevelser. 

 

Vi försöker komma ut med en planering inför varje termin med de arrangemang som kommer att genomföras.

bottom of page