top of page

Rutiner vid karantän


 

 • Uppvisar någon häst förkylningssymtom, såsom gulaktigt snor, hosta eller feber sätts den ut i karantän i kallstallet. Hästens ägare eller annan ansvarig för hästen kontaktar verksamhetschef eller anläggningsansvarig.
   

 • Får hästen feber kontaktas veterinär omedelbart, för provtagning.
   

 • Privatuppstallade tar själva hand om sin häst.

 • Häst får gå ut ensam i karantänhagen.
   

 • Helgarbetarna får information muntligt och skriftligt – de tar hand om rs-hästar i karantän.
   

 • Kläder/skor för ombyte ska finnas på väl anvisat ställe (ex. garaget). Där finns även handsprit. Handsprit finns även i stallet där hästarna står. Även termometer, salva och övrig skötselutrustning finns vid hästen.

 

 • Vid sjukdom följer vi veterinärens anvisningar.

 

 • All information som vi får av veterinär läggs direkt ut på hemsidan och facebook

 

 • Alla hästar som kommer i transport med flera hästar från olika stall ska stå i karantän i minst 21 dagar (ej på hippo). Detta gäller även hästar som står uppstallade i andra stall som ska komma in och ridas här på Hippologum.

 

 • Alla som besöker hippologum ska följa ridsportens tävlingsreglemente och har inte vistas på andra anläggningar där smitta har misstänkts eller bekräftats de senaste 3 veckorna.
   

Dessa regler gäller alla hästar

bottom of page