top of page

Välkommen till

Tävlingssektionen

_MG_9108.jpg

Styrelsen

Ordförande: Maria Sandberg
Vice ordförande: Stina Lindmark
Sekreterare: Hannah Kriström
Kassör: Ulrika Backman
Propositionsansvarig: Karin Conradzon
Grenledare dressyr: Julia Persson, Elisabeth Hjalmarsson

Grenledare hoppning: Sebastian Öhman, Eleonore Johansson

Grenledare ponny: Therese Brändström, Pernilla Unneby

Grenar

Dressyr Häst/Ponny

Hoppning Häst/Ponny

Körning

DSC_3307.JPG
DSC_3255.jpg

Tävlingssektionens arbetsbeskrivning

Arbetsfördelning TS –styrelse                    

Ordförande

 • Ansvarar för ledning och planering av styrelsemöten, skriver kallelse med sekreterare

 • Ansvarar för uppföljning av planerade aktiviteter

 • Skriver i samråd med sekreterare verksamhetsberättelse

 • Godkänner fakturor

 • Förbereder med kassör kommande års budget

 • Ansvarar för att tävlingsterminen är sammanställd

 • Ansvarar för kontakten mot förbundet

 • Skriver månadsrapport till stora styrelsen i samråd med sekreterare


Vice ordförande

 • Ansvarar för upptaktsträffen för tävlingsledare i början av året

 • Ansvarar för helårsbokning av tävlingsveterinär

 • Ersätter ordförande vid frånvaro

 • Kontaktperson för URFUS

 • Ansvarar för teknik (datorer, skrivare) 
   

Sekreterare

 • Skriver styrelsemötesprotokoll

 • Skickar ut kallelse till möten

 • Ansvarar för aktuell info finns på TS anslagstavla och hemsida

 • Skriver i samråd med ordförande verksamhetsberättelsen
   

Propositionsansvarig

 • Ansvarar för att i samråd med grenledare skriva proposition för hopptävling ponny och häst samt ansvarig för att skicka in dessa till distrikt och förbund


Utbildningsansvarig

 • Ansvarar för att initiera/samordna utbildning som organiseras i TS regi
   

Kassör

 • Följer den ekonomiska utvecklingen i samråd med ordförande och URFs kansli

 • Skickar månadsvis ekonomisk rapport till verksamhetschef och stora styrelsen

 • Leder arbetet med kommande års budget i samråd med ordförande

 • Genomför med tävlingsledare vid behov ekonomisk analys inför tävling

 • Presenterar ekonomisk rapport efter avslutad tävling


Grenledare

 • Ansvarar för kontakten från TS till respektive gren.

 • Ansvarar för informationsflödet från sektionen till ryttare genom möten, mail, hemsidan mm

 • Planerar för kommande års lagsatsning

 • Ansvarar för att utse lagledare samt anmäler lag

 • Fördelar försäljningsartiklar till ryttare

 • Följer upp att alla ryttare gör sina tilldelade ”arbetsinsatser”

 • Utser tävlingsledare

 • Samarbetar med propositionsansvarig om propositioner, gäller hoppning häst och ponny

 • Signalerar behov av funktionärsutbildning inom sin gren

 • Bevakar träningstider för tävlingsekipage

 • Samarbetar med övriga grenledare angående årsbokning av banträning, klubbtävling i samråd med bokningsansvarig på kansliet

 • Ansvarar för uppdatering av maillista inom sin gren

 • Ansvarar för uppdatering av tävlingsledardokumentet inom sin gren

 • Anordnar löpande under året ryttarmöten

 • Ansvarar för uppdatering av sin grens information på hemsidan

TS Bankgiro 443-5368

 Vill du komma med förslag/motioner maila dem till oss på 

tavlingssektionen.urf@gmail.com

bottom of page