top of page

Terrängbanan

REGLER FÖR TERRÄNGBANAN

 

Vår terrängbana är under uppstart. Vi har fått bidrag från Arvsfonden för att iordningställa banan. Banan består av hinder på olika höjder. De hinder som tillhör terrängbanan är inflaggade och numrerade.

Terrängbanan är en del av Umeå Ryttarförenings anläggning och för att få hoppa hindren ska ryttaren ha gällande anläggningskort. (Se prislista på hemsidan)

Fälttävlan är en rolig men riskfylld gren, vilket betyder att det behövs ett regelverk att förhålla oss till för att inte utsätta hästar och ryttare för onödiga risker. För att få använda hindren ska man använda godkänd hjälm och säkerhetsväst.

TILLÅTNA HINDER:

Dessa är inflaggade med röd flagga till höger och vit till vänster. De flesta hindren är inflaggade så att man kan hoppa åt båda hållen. Viktigt att man är uppmärksam på mötande ekipage och visar hänsyn. Träning i grupp/ridskola, har alltid företräde.
 

OTILLÅTNA HINDER:

De avspärrade hindren får inte användas vid andra tillfällen än organiserad träning. (Stora stocken och stora trekantshindret) Dessa hinder är avspärrade med svart/gul tejp.

All hoppning sker på egen risk. Ser ett hinder skadat eller defekt ut, kontakta camilla.granberg@hippologum.se

 

Rid väl och ha kul!

bottom of page